Zuzendaritza Batzordea

Lehendakaria: D. IGNACIO RICA OLIDEN
Lehendakariordea: D. TOMAS EPALZA SOLANO
Batzordekideak: D. AINARA ALDANONDO

D. JOSE IGNACIO AZURMENDI

D. AITOR URIARTE

D. IKER DE IRALA

Diruzaina: D. JOSE LUIS BENITO URRABURU
Lurraldeko federazioetako lehendakariak:
Araba: D. FRANCISCO I. SARABIA LOPEZ
Bizkaia: D. GERVASIO DE LA FUENTE IBARLUCEA
Gipuzkoa: D. JUAN ANTONIO SAN SEBASTIAN URANGA
Idazkaria: Dña. ANE MIREN AGUIRRE